Osoby niepełnosprawne na rynku pracy.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w styczniu 2012 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła ogółem 70267, z czego 3742 (ponad 5 %) stanowiły osoby niepełnosprawne. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce jest bardzo niska. Stosunek osób pracujących do osób zawodowo biernych wynosi 16 % do 84 % (według danych z 2009 r.). W województwie podlaskim osoby niepełnosprawne stanowiły zaledwie 2,6 % wszystkich osób posiadających pracę. Tak niski odsetek pracujących sprawia, że głównym źródłem utrzymania osób niepełnosprawnych są zazwyczaj jedynie świadczenie rentowe i zasiłki.

Sytuacja jednak powoli zaczyna się zmieniać. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych z roku na rok staje się co raz wyższa. Fakt ten jest po częśc i związany z co raz wyższym poziomem wykształcenia tych osób . Udział w dodatkowych kursach i szkoleniach daje nowe możliwości i szanse na jeszcze większą integrację ze społeczeństwem oraz łatwiejsze znalezienie pracy.

Główną metodą poszukiwania pracy przez osoby niepełnospawne, oprócz pomocy rodziny i znajomych, jest korzystanie z pośrednictwa urzędów pracy. Oferty dla niepełnosprawnych stanowią około 2 % wszytkich ofert. Dodatkowo w urzędach pracy istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa zawodowego, czy też otrzymania dotacji na rozpoczęcie działlaności gospodarczej. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą dodatkowo otrzymać refundacje kosztów związanych z zatrudnieniem i wyposażeniem stanowiska pracy.

Duży wpływ na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych ma również w swoich działaniach Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach projektów finansowanych z EFS ich uczestnicy otrzymują różnego rodzaju wsparcie tj. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże oraz szkolenia.

Źródło: http://www.up.podlasie.pl/ARCHIWUM AKTUALNOSCIProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

NAPISZ DO NAS